ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
First Post! 09/10/2009
 
Καποιες μαχες της συμμαχιας μας -ΜΥΚ-

 1. johnysg3 από 冞-RC-SYROS 1 冞
  vs stelios syros από 冞-RC-XXX 1 冞
  maxslei από 冞-RC-Meramvelo冞
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 145,855 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 11,012
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 71,032 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 23,968
  Αντοχή: Αντοχή: 19,016 Αντοχή: Αντοχή: 2,588
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 40%
  Η μάχη έληξε
  Νικητές: johnysg3
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1223 (-43) Εκτοξευτής 234 (-170)
  Ξιφομάχος 231 (-9) Ξιφομάχος 5 (-8)
  Φάλαγγα 408 (-17) Φάλαγγα 245 (-175)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 7 (-14)
  Οπλίτης 1210 (-35) Οπλίτης 114 (-89)
  Γίγαντας Ατμού 19 (-1) Γίγαντας Ατμού 2 (-5)
  Κριός 13 (-1) Κριός 5 (-2)
  Καταπέλτης 58 (-1) Καταπέλτης 5 (-5)
  Γιατρός 11 (-1) Γιατρός 8 (-4)
  Μάγειρας 20 (-0) Μάγειρας 21 (-12)
  johnysg3 από 冞-RC-SYROS 1 冞 κέρδισε την μάχη και λεηλατεί την 冞-RC-XXX 1 冞.
  Λεπτομερής αναφορά μάχης >>                                                                                                                                                           
 2. ohnysg3 από KLIAN8IS VIKELI
  vs stelios syros από 冞-RC-XXX 1 冞
  maxslei από 冞-RC-Meramvelo冞
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 151,131 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 16,685
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 72,737 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 35,325
  Αντοχή: Αντοχή: 19,485 Αντοχή: Αντοχή: 4,999
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 40%
  Μάχη σε εξέλιξη Μάχη σε εξέλιξη
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1238 (-28) Εκτοξευτής 319 (-85)
  Ξιφομάχος 230 (-5) Ξιφομάχος 10 (-3)
  Φάλαγγα 417 (-8) Φάλαγγα 331 (-89)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 14 (-7)
  Οπλίτης 1229 (-16) Οπλίτης 159 (-44)
  Γίγαντας Ατμού 19 (-1) Γίγαντας Ατμού 6 (-1)
  Κριός 13 (-1) Κριός 6 (-1)
  Καταπέλτης 59 (-0) Καταπέλτης 5 (-5)
  Γιατρός 11 (-1) Γιατρός 10 (-2)
  Μάγειρας 20 (-0) Μάγειρας 25 (-8)
  Λεπτομερής αναφορά μάχης >>                                                                                                                                                             
 3. Μάχη για 冞-RC-TTPΘ冞 (09.09.2009 7:35:24)
  johnysg3 από OLyMPiCO
  vs technoplus από 冞-RC-TTPΘ冞
  nikoskri από 冞ΚΟΥΛΕΣ 5 冞
  mcosgeorge από 冞-RC-TrAnCe_Th冞
  ALLOS από 冞ALLOSboom冞
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 300,768 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 20,783
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 74,757 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 58,015
  Αντοχή: Αντοχή: 19,696 Αντοχή: Αντοχή: 3,049
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 110%
  Μάχη σε εξέλιξη Μάχη σε εξέλιξη
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1291 (-97) Εκτοξευτής 46 (-27)
  Φάλαγγα 431 (-33) Φάλαγγα 365 (-159)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 27 (-11)
  Γίγαντας Ατμού 20 (-5)
  Κριός 15 (-2) Κριός 1 (-0)
  Καταπέλτης 59 (-4) Καταπέλτης 3 (-2)
  Γιατρός 12 (-1) Γιατρός 1 (-0)
  Μάγειρας 20 (-2)
  Ξιφομάχος 244 (-5) Ξιφομάχος 26 (-11)
  Οπλίτης 1263 (-23) Οπλίτης 185 (-68)
  Λεπτομερής αναφορά μάχης                                                                                                                                                         >>   
 4. johnysg3 από OLyMPiCO
  vs technoplus από 冞-RC-TTPΘ冞
  nikoskri από 冞ΚΟΥΛΕΣ 5 冞
  mcosgeorge από 冞-RC-TrAnCe_Th冞
  ALLOS από 冞ALLOSboom冞
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 285,426 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 9,158
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 73,010 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 30,560
  Αντοχή: Αντοχή: 19,178 Αντοχή: Αντοχή: 1,242
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 110%
  Η μάχη έληξε
  Νικητές: johnysg3
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1266 (-122) Εκτοξευτής 31 (-42)
  Φάλαγγα 425 (-39) Φάλαγγα 247 (-278)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 2 (-36)
  Γίγαντας Ατμού 20 (-5)
  Κριός 14 (-3) Κριός 1 (-0)
  Καταπέλτης 59 (-4) Καταπέλτης 3 (-2)
  Γιατρός 12 (-1) Γιατρός 1 (-0)
  Μάγειρας 20 (-2)
  Ξιφομάχος 240 (-9) Ξιφομάχος 2 (-35)
  Οπλίτης 1245 (-41) Οπλίτης 113 (-125)
  johnysg3 από OLyMPiCO κέρδισε την μάχη και λεηλατεί την 冞-RC-TTPΘ冞.
  Λεπτομερής αναφορά μάχης                                                                                                                                                           >>
 5.  johnysg3 από KLIAN8IS VIKELI
  vs technoplus από 冞-RC-TTPΘ冞
  nikoskri από 冞3 ΑΟΡΑΚΙΑ 2 冞
  mcosgeorge από 冞-RC-TrAnCe_Th冞
  ALLOS από 冞ALLOSboom冞
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 60,463 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 29,019
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 38,851 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 79,807
  Αντοχή: Αντοχή: 13,167 Αντοχή: Αντοχή: 5,587
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 110%
  Μάχη σε εξέλιξη Μάχη σε εξέλιξη
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1324 (-64) Εκτοξευτής 43 (-4)
  Φάλαγγα 445 (-19) Φάλαγγα 496 (-28)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 37 (-1)
  Γίγαντας Ατμού 23 (-2)
  Κριός 17 (-0) Κριός 1 (-0)
  Καταπέλτης 60 (-3) Καταπέλτης 4 (-1)
  Γιατρός 12 (-1) Γιατρός 1 (-0)
  Μάγειρας 20 (-2)
  Ξιφομάχος 36 (-1)
  Οπλίτης 245 (-8)
                                                                    Λεπτομερής αναφορά μάχης                                                                                                                                                               >>
 6.  vavolas από ΜΥΚ Nickopolis
  neptune από ΜΥΚ_Ολυμπιάδα
  G W L F I από ΜΥΚ_Ολυμπιάδα
  fotis rx8 από ΜΥΚ_Ολυμπιάδα
  vs tsirfoi από 冞-RC-SYROS 2 冞
  Επιθετική δύναμη: (24,153) 236,724 Επιθετική δύναμη: 9,674 Αμυντική δύναμη: (7,618) 109,105 Αμυντική δύναμη: 15,465 Αντοχή: (2,296) 25,550 Αντοχή: 1,578 - Τείχος της πόλης: 40% Η μάχη έληξε Νικητές: fotis rx8, vavolas, neptune, G W L F I Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες) Εκτοξευτής 0 (-0) 936 (-59) Εκτοξευτής 166 (-152) Φάλαγγα 0 (-0) 1130 (-55) Φάλαγγα 131 (-127) Τοξότης 0 (-0) 162 (-22) Καταπέλτης 0 (-0) 88 (-4) Καταπέλτης 18 (-21) Γιατρός 0 (-0) 16 (-2) Μάγειρας 0 (-0) 33 (-2) Μάγειρας 3 (-2) Ξιφομάχος 591 (-19) 777 (-26) Ξιφομάχος 43 (-135) Οπλίτης 0 (-0) 1198 (-9) Οπλίτης 118 (-109) G W L F I από ΜΥΚ_Ολυμπιάδα κέρδισε την μάχη και λεηλατεί την 冞-RC-SYROS 2 冞. Λεπτομερής αναφορά μάχης                                                                                                                                                            >>    
 7.    Μάχη για 冞-RC-fylakas冞 (09.09.2009 6:13:31)
  johnysg3 από OLyMPiCO
  vs maxslei από 冞-RC-fylakas冞
  mist από 冞-RC- Athens冞
  petera από 冞Genesys冞
  mcosgeorge από 冞-RC-TrAnCe_Th冞
  technoplus από 冞-RC-TTPΘ冞
  apoelas από ΑΠΟΕΛ-1
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 252,480 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 12,654
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 78,886 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 32,292
  Αντοχή: Αντοχή: 21,093 Αντοχή: Αντοχή: 1,940
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 70%
  Η μάχη έληξε
  Νικητές: johnysg3
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1392 (-76) Εκτοξευτής 14 (-6)
  Φάλαγγα 465 (-24) Φάλαγγα 230 (-134)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 50 (-38)
  Γίγαντας Ατμού 25 (-1)
  Κριός 17 (-0) Κριός 3 (-2)
  Καταπέλτης 63 (-2) Καταπέλτης 21 (-8)
  Γιατρός 13 (-0)
  Μάγειρας 22 (-2) Μάγειρας 1 (-0)
  Οπλίτης 1287 (-17) Οπλίτης 22 (-9)
  Ξιφομάχος 250 (-1) Ξιφομάχος 170 (-173)
  johnysg3 από OLyMPiCO κέρδισε την μάχη και λεηλατεί την 冞-RC-fylakas冞.  
 8.     
  Μάχη για 冞-RC-fylakas冞 (09.09.2009 5:53:30)
  johnysg3 από KLIAN8IS VIKELI
  vs maxslei από 冞-RC-fylakas冞
  mist από 冞-RC- Athens冞
  petera από 冞Genesys冞
  mcosgeorge από 冞-RC-TrAnCe_Th冞
  technoplus από 冞-RC-TTPΘ冞
  apoelas από ΑΠΟΕΛ-1
  Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 52,350 Επιθετική δύναμη: Επιθετική δύναμη: 20,560
  Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 41,397 Αμυντική δύναμη: Αμυντική δύναμη: 49,731
  Αντοχή: Αντοχή: 14,221 Αντοχή: Αντοχή: 4,470
  - Τείχος της πόλης: Τείχος της πόλης: 70%
  Μάχη σε εξέλιξη Μάχη σε εξέλιξη
  Εναπομείναντα στρατεύματα (-απώλειες)
  Εκτοξευτής 1420 (-48) Εκτοξευτής 20 (-0)
  Φάλαγγα 473 (-16) Φάλαγγα 340 (-24)
  Τοξότης 1 (-0) Τοξότης 81 (-7)
  Γίγαντας Ατμού 25 (-1)
  Κριός 17 (-0) Κριός 5 (-0)
  Καταπέλτης 64 (-1) Καταπέλτης 27 (-2)
  Γιατρός 13 (-0)
  Μάγειρας 22 (-2) Μάγειρας 1 (-0)
  Οπλίτης 30 (-1)
  Ξιφομάχος 318 (-25)
  Λεπτομερής αναφορά μάχης >>
              
   ΚΑΙ  ΑΥΤΟ  ΘΑ  ΤΟ  ΚΑΝΟΥΜΑΙ  ΣΕ  ΟΠΟΙΟΝ  ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ

ΑΝ  ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ  ΠΩΣ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΜΑΣ ΑΝΤΕΞΕΤΑΙ

ΕΛΑΤΕ  ΣΤΟΝ  ΤΗΕΤΑ  ΝΑ  ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΤΑΙ  ΤΙ  ΜΠΩΡΕΙΤΕ!!!ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΠΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΙΚΑΡΙΑΜ  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ!!


 

  -MYK-

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑΡΙΑΜ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΟΙ ΠΑΝΩ ΤΗΣ !!!!!

  Archives

  September 2009

  Categories

  All

  RSS Feed